Certificari

 

Pentru a desfășura activități calitative și competitive este nevoie de ajutor profesionist. De aceea am ales să fim ghidați și auditați de profesioniști.

O garantie în plus a seriozitatii si a nivelului înalt de competenta de care beneficiati din partea firmei o reprezinta faptul ca SC GLUON SRL a implementat si mentine în prezent un sistem de calitate, produsele fiind insotite de certificat de calitate si fise tehnice de siguranta.Prin proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii se asigura  aplicarea unui ansamblu de actiuni având ca scop îndeplinirea în totalitate a cerintelor stipulate în contractele cu beneficiarii.

 

ISO 9001 ISO 14001certificat 3